grating

Zdjęcie z Laboratorium Procesów Ultraszybkich Wydziału Fizyki UW, udostępnine przez Czesława Radzewicza.

Polska Konferencja Optyczna

Zarząd Sekcji Optyki PTF organizuje co dwa lata Polską Konferencję Optyczną.
Najbliższa Konferencja odbędzie się w okresie od 28 czerwca do 2 lipca 2015 roku w Legnicy.
Informacje na temat Konferencji można znaleźć na stronie: http://www.pko.zut.edu.pl


Będlewo, 29 czerwca 2009